Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h 

Izabrani doktor za žene, kontakt telefon:

Kontakt: +38267-237-444

Ime i prezime doktora

Dr Sadije Holaj

Dr Teuta Hodža

Ime i prezime sestre / tehničara

Atka Resulbegović

Šefika Bećiragić

Cvijeta Knežević