RAZVOJ PEDIJATRIJSKE SLUŽBE U ULCINJU

Prema podacima Arhiva Crne Gore dr(?) CEMENOBUR-R (“Rus”), bio je prvi ljekar u Ulcinju 1919. godine. Radio je do dolaska dr. Mihaila Matanovića juna iste godine. Prema postojećim dokumentima Dr Cemonbur je bio prvi ljekar u Ulcinju nakon Prvog svjetskog rata.
Prva ambulanta u Ulcinju je bila u Vladičinoj kući na Pristanu, a ista je kasnije preimenovana u Antimalaričnu ambulantu.
Izgradnjom prve Zdravstvene stanice sa javnim kupatilom 1929. godine koja se nalazila na kraju Pristana u blizini poluostrva Suka, počinje period organizovanije, veće i sveobuhvatnije zdravstvene zaštite za stanovništvo Ulcinja. Nešto kasnije iznad tog objekta izgrađeni su tadašnji hotel KO-OP ( kasnije Galeb), a na Suki hotel Jadran. U toj Zdravstvenoj stanici bila su sljedeća odjeljenja:
– Odjeljenje opšte medicine sa previjalištem i injekcionim punktom,
– Laboratorija
– Zubna ambulanta
– Administrativna služba
– Dječji dispanzer
– U parteru bila je higijensko-epidemiološka-antimalarična služba
– Zubna tehnika
– Depoi za gorivo i magacinski prostor
– Specijalistički pregledi obavljeni su u većim mjestima kao što su bili: Dubrovnik, Cetinje, Skadar.

Na prvom spratu bilo je javno kupatilo sa toplom vodom. Usluge su tada bile besplatne. U dvorištu se nalazio bazen od tri djela gdje su kultivisane – gambusije- vrsta male ribe, koja je puštena u močvarne djelove radi uništavanja komaraca. Gambusije- su bile ribe grabljivice koje su se hranile larvama komaraca. Ovo je bio jedan od vidova borbe protivu malarije tih godina. Ova vrsta ribe grabljivica i dalje živi u vodama Šaskog jezera. Inače gambuzia affinis porjeklom je od rijeke Misisipi. Iz Amerike prebačene su u Španiju i Italiju, dok u Staru Jugoslaviju prebačene su 1925. godine prvo u Trogir (Dalmacija). U Ulcinj i Bar donio ih je 1930. godine dr Georgije Abramov.

Dispanzer za djecu bio je prednjem djelu prvog sprata. Imao je :
– prostoriju za pripremu djece ( mjerenje dužine, tjelesne težine, svlačenje i oblačenje djece),
– ordinaciju za dječjeg ljekara,
– Odmah pored je bila i prostorija za davanje injekcija i vakcina.

Tabela

Načelnici i direktori
Načelnici zdravstvene stanice Ulcinj
1.Dr Abramov Georgije………………….1921-1932
2 Dr Sava Shaulić ………………………..1932-1940
3.Dr Marko Popović………………………1940-1945
4.Dr Marko Popović………………………. 1947-1958
4.Dr Vladimir Anagnosti………………..1958-1960
5.Dr Eva Hrastnik…………………………1960-1964
6.Dr Roman Hoshovski…………………..1964-1973

Direktori Doma zdravlja Ulcinj

7.Mr scc Dr Mihailo Aleksić……………1973-1978
8.Dr Gani Karamanaga…………………..1978-1982
9.Prim.Dr Pavle Ban………………………1982-1998
10.Dr Željana Karanikić………………….1998-1998
11.Dr Selim Ismaili ……………………….1998-2003
12.Prim.dr Gani Karamanaga …………2003-2011
13.Dr Pavle Marniković………………….2011-
Dr. Marko (Simo) POPOVIĆ, rođen je 1891. u Ulcinju. Osnovnu školu završio je u Ulcinju , a gimnaziju u Beogradu 1910. godine. Studirao je medicinu u Beču, Pragu i Poznanju (Poljska) gdje je diplomirao 1925. godine. Diploma ljekara ovjerena je iste godine na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sa malim prekidima čitavi radni vijek je bio istaknuti ljakar i načelnik Zdravstvene stanice u Ulcinju. Dao je veliki doprinos u borbi i eradikaciji malarije sa ovih prostora.
Dr Marko Popović bio prvi ljekar dječjeg dispanzera u Ulcinju, gdje je radio do penzionisanja 1958. godine. Umro je u Ulcinju 1975. godine.

Godine 1966. izgrađena je nova zdravstvena stanica, koja se nalazila iznad Gradske plaže na putu prema Starom gradu.
Dječji dispanzer se nalazio na prednjem djelu. Imao je u sastavu :
– sestrinsku sobu za pripremu djece,
– ordinaciju ljekara i
– injekciono odjeljenje.
Radili su ljekar i dr Gani Karamanaga, dr Šefket Dolarović kao specijalizant pedijatrije. Pedijatrijske sestre su bile Desanka Ćetković i Julija Dragović.
1973 godine u dječji dispanzer dolazi dr Mihailo Aleksić, koji te godine zamjenjuje dr Romana Hošovskog na mjestu direktora Zdravstvene stanice.

Prvi Dom zdravlja u Ulcinju izgrađen je i otvoren 1975. godine u naselju Meraja. Ovaj objekat je stradao u zemljotresu od 15. Aprila 1979. godine. Na tom mjestu se danas nalazi Centar za kulturu sa svim sadržajima
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i omladine u novo otvorenom Domu zdravlja nalazila se na drugom spratu zgrade. Od tada funkcionišu:
– Dhječji dispanzer za odojčad i predškolsku djecu
– Školski dispanzer za školsku djecu i omladinu do 26 godina
– Odjeljnje za vakcine i imunizaciju
Pedijatri su bili dr Mihailo Aleksić ( šef dječjeg dispanzera) i dr Šefket Dolarović ( šef školskog dispanzera).

Prvi školovani pedijatri u Domu zdravlja Ulcinj
Dr Mihailo Aleksić. ( 1938-2017) Rođen je na Cetinju. Osnovnu školu završava u Ulcinju (1954), a Gimnaziju u Baru 1957. Diplomirao je ne Medicinskom fakultetu u Beogradu (1963) . Specijalizaciju iz pedijatrije položio je u Insititutu za majku i dete u Beogradu (1972). Od tada pa sve do penzionisanja radio je kao načelnik dispanzera za dječje bolesti Doma zdravlja u Ulcinju. U periodu od 1973. do 1978. godine bio je direktor Doma zdravlja u Ulcinju. Godine 1984 godine završio je postdiplomske studije u Nišu i stekao naučno zvanje magistra medicinskih nauka. Dr.Mihailo Bato Aleksić je bio prvi školovani pedijatar u Ulcinju, a istovremeno i inicijator za izgradnju novog doma zdravlja u Ulcinju. Od toga vremena počinje moderno i organizovano doba zdravstvene službe u Ulcinju.
Dr Šefket Dolarović ( 1938-1998), rođen je u Ulcinju . Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1964 godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je na Univerzitetskoj klinici “Jezero” u Sarajevu 1974 godine. Radio je kao pedijatar i načelnik školskog dispanzera do 1998 godine.

Ljekari koji su radili, u Baru a koji su dolazili da radeu dispanzeru za dječje bolesti u Ulcinju
Dr Olga Hajduković – Bošnjak, rođena je u Ulcinju 1928. godine. Završila je Medicinski Fakultet u Beogradu 1953. godine, kao i specijalizaciju iz pedijatrije. Radila je u Zdravstvenim stanicama u Baru i Ulcinju (1953 – 1955).
Prim. dr Radojka Hajduković Pavićević, završila je Medicinski fakultet u Beogradu 1951, a specijalizaciju iz pedijatrije 1955. godine. Radila je u početku (1955 – 1959) na dječjom odjeljenju bolnice “Danilo I” na Cetinju, a u dječjem dispanzeru u Baru od 1958. godine kada prelazi sa radom na Univerzitetsku dječju kliniku u Beogradu gdje ostaje do penzionisanja.
Prim. dr Miroslav Vrška rođen je 1923. godine u Staroj Pazovi (Vojvodina). Medicinski Fakultat završio je u Karlovom Univerzitetu u Pragu 1952, a četiri godine kasnije i specijalizaciju iz pedijatrije. U Bar dolazi na mjesto načelnika dječjeg odjeljenja gdje radi čitavi radni vijek do penzionisdanja 1987. godine. Bio je jedan od najznačajnijih ljekara druge polovine dvadesetog vijeka Bara, Ulcinja i šire. Njegovi učenici su bili ljekari Mihailo Aleksić, Šefket Dolarović, Redžep Spuža i mnogi drugi.
Dr. Redžep (Mustafa) Spuža, rođen je u Ulcinju 1947. godine. Srednju medicinsku školu završava na Cetinju 1965. godine.Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1970. sodine specializaciju iz pedijatrije završio je u Institutu za majku i dete u Novom Beogradu. Nasljedio je Prim.Dr. M. Vršku na mjestu šefa dječjeg odjeljenja u Baru gdje ostaje do penzionisanja. Pružao je i danas obavlja preglede djece u Ulcinju.
Dr. Safer (Ali) Žuđelović rođen je 1957. godine u Ulcinju. Završio je Medicinski Fakultet u Prištini 1984 , a specijalizaciju iz pedijatrije 1995. godine u Beogradu. Radio je do 2002. godine na dječjem dispanzeru u Ulcinju kada je otvorio privatnu pedijatrijsku ambulantu“Uni medica”.
Dr. Arben (Abdulah) Kurti(1979 – 2009) . Nakon završenog Medicinskog Fakulteta u Tirani dolazi sa radom u Dom zdravlja Ulcinj. Bio je specijalizant iz pedijatrije kada se razbolio. Umro je sa trideset godina.
Ljekari koji danas rade na pružanju zdravstvene zaštite djece u Ulcinju
Prim.Dr. Srećko (Gojko) Hajduković. Rođen je u Baru 1961. Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1986 , a specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 1996. godine. Od početka radi u Domu zdravlja Ulcinj.
Dr Pavle (Đerđa) Marniković. Rođen je 1964. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. Specijalizaciju iz pedijatrije položio je u Institutu za majku i dete u Novom Beogradu 1998 godine. Direktor je Doma zdravlja Ulcinj od 22 decembra 2011. godine.
Dr. Vlora ( Redžep) Duraku Kurti. Rođena je 1976. u Ulcinju. U zavičaju završava srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom Fakultetu u Tirani , spacijalizaciju iz pedijatrije na Dječjoj Univerzitetskoj klinici u Beogradu 2010 godine.
Dr. Sabahate (Ibrahim) Čapuni – Paračka. Rođena je u Ulcinju 1945. godine. Srednju medicinsku školu završila je 1964 godine na Cetinju. Diplomirala je u Sarajevu na Medicinskom Fakultetu 1970. godine. Specijalistički ispit položila je u Sarajevu 1977. godine. Dugo godina radila je na Kosovu. Od 2009. godine sa malim prekidima radila je u Domu zdravlja Budva i Ulcinj.
Porodilište u Ulcinju
Počelo je sa radom 5.februara 2005. godine. Dosada je rođeno 1.800 zdrave djece. Sva novorođena djeca su bila pregledana od strane pedijatara Doma zdravlja Ulcinj. Svi su oni dali značajan doprinos da prvi trenuci novorođene djece proteknu bez većih problema. Nije bilo uvijek lako, ali zahvaljujući velikom trudu i znanju ta djeca su danas živa i zdrava.
Treba naglasiti ,da se svake prve srijede u mjesecu obavlja BCG vakcinacija novorođenčadi rođenih u Ulcinjskom i drugim porodilištima.