RADNO VRIJEME OD 07h – 21h

PRVA SMJENA OD 07:00h-15:00h
DRUGA SMJENA OD 13:00h-21:00h

RAD SA PACIJENTIMA  OD 07:00h – 14:00h
PAUZA 09:00h – 9:30h

RAD SA PACIJENTIMA OD 14:00h – 21:00h
PAUZA OD 16:00h – 16:30h

DEŽURNI DOKTOR SUBOTA OD 07:00h- 14:00h I 14:00h-21:00h
DEŽURNI DOKTOR  NEDJELJA OD 07:00h- 14:00h
______________________________________________

ORARI I PUNЁS NGA ORA 07:00h – 21:00h
NDЁRRIMI I PARЁ PREJ 07:00h-15:00h
NDЁRRIMI I DYTЁ PREJ 13:00h-21:00h

PUNA ME PACIJENTЁ PREJ ORA 07:00h – 14:00h
PAUZA PREJ ORA 09:00h – 09:30h

PUNA ME PACIJENTЁ PREJ ORA 14:00h – 21:00h
PAUZA PREJ ORA 16:00h – 16:30h

MJEKU KUJDESTAR TЁ SHTUNEVE 07:00h- 14:00h I14:00-21:00h
MJEKU KUJDESTAR TЁ DILEVE 07:00h- 14:00h