Press Release Dom zdravlja UlcinjUčešće Doma zdravlja Ulcinj u realizaciji projekta CARES

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore sprovodi projekat CARES 2 Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja“  u saradnji sa javnim zdravstvenim institucijama kao korisnicima projekta. Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova i obuhvata opštine Ulcinj, Bar, Podgoricu, Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Kolašin, Mojkovac i Rožaje u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu. Projekat CARES 2 ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe stanovništva.

Kroz pomenuti projekat, konkretno u Ulcinju ostvarena je uspješna saradnja FORS Montenegra sa  Domom zdravlja Ulcinj sa uvaženom dr Sadije Hollaj na čelu ustanove. Saradnja je ostvarena prije svega kroz nabavku vrijedne medicinske opreme: ultrazvučnog aparata i radiohirurškog noža u vrijednosti (bez pdv-a) od 32.360,94 €. Međutim, pored unapređenja tehničkih kapaciteta značajno je i učešće ljekara dr Egzone Paleviq, dr Jasmina Hodžića, dr Selima Ismailija i dr Sadije Hollaj na prekograničnim obukama i okruglim stolovima na teme vezane za prevenciju, dijagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice. Pored toga medicinske sestre Cvijeta Knežević i Mirela Muković su učestvovale na obuci medicinskog osoblja za organizovanje škola za trudnice a učenici Srednje mješovite škole “Bratstvo jedinstvo” iz Ulcinja  u edukativnom omladinskom kampu u vidu obuke za učenike srednjih škola na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja. Učenici su na taj način osposobljeni da važne lekcije tom prilikom naučene podijele sa svojim vršnjacima u okviru svojih škola putem radionica za mlade na temu zdravih stilova života i značaja prevencije u očuvanju zdravlja. U saradnji sa ljekarima Doma zdravlja u okviru projekta su organizovana i predavanja za žene na temu značaja prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja a Dom zdravlja Ulcinj je dao poseban doprinos i u kampanji preventivnih ginekoloških pregleda a kroz projekat je u ciljnim opštinama organizovana i kontinuirana informativna kampanja o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja uključujući medijske aktivnosti i izradu publikacija o značaju preventivnih pregleda i dr. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti FORS Montenegra u ovoj oblasti kojima se nastoji doprinijeti unapređenju zdravlja ljudi u Crnoj Gori.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.  Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore.