Savjetovalište za mlade

U okviru populacionog savjetovališta radi Savjetovalište za prevenciju dijabetesa koje je namijenjeno ne samo dijabetičarima već sveukupnoj populaciji, kao oboljenju koje je prvo od hroničnih nezaraznih oboljenja prepoznato kao globalni problem i dat mu tretman kao infektivnoj epidemiji od strane UN i WHO. Koordinatori:

 • Dr Adem Mustafa

 • Dr Olivera Poček

 • Dr Jasmin Hodžić

 • Dr Sabrie Taipi

 • Dr Pavle Marinković

 • Dr Srećko Hajduković

Savjetovalište za dijabetes

U okviru populacionog savjetovališta radi Savjetovalište za prevenciju dijabetesa koje je namijenjeno ne samo dijabetičarima već sveukupnoj populaciji, kao oboljenju koje je prvo od hroničnih nezaraznih oboljenja prepoznato kao globalni problem i dat mu tretman kao infektivnoj epidemiji od strane UN i WHO Koordinatori:

 • Dr Adem Mustafa

 • Dr Olivera Poček

 • Dr Jasmin Hodžić

 • Dr Sabrie Taipi

 • Dr Pavle Marinković

 • Dr Srećko Hajduković

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

Zaštita reproduktivnog zdravlja oba pola je od višestruke i izuzetne važnosti. Uloga ovog savjetovališta se ogleda u očuvanju reproduktivnog zdravlja svih populacija, a posebno mladima da da potrebna znanja kako bi se prevazišle predrasude i očuvalo njihovo reproduktivno zdravlje.U Savjetovalištu se mogu informisati o zaštiti, očuvanju i unapređenju reproduktivnog zdravlja, zaštiti i prevenciji polno prenosivih infekcija, zaštiti od neželjene trudnoće i posledica koje ona sa sobom nosi.Savjetovalište za reproduktivno zdravlje ove godine Sprovodi program „Škola za trudnice“. Psihofizička priprema trudnica ima za cilj da buduće majke pripremi za trudnoću i porođaj.Koordinatori:

 • Dr Teuta Hodža

 • Dr Milan Rolović

 • Dr Zulfije Duraku

 • Dr Sadije Holaj