Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h
Izabrani doktor za odrasle, kontakt telefon:

Opšta medicina: +38267147320

Ime i prezime doktora

Dr Jasmin Hodžić

Dr Manić Dživat

Dr Isat Jakupi

Dr Mahbub Ljamović

Dr Hysni Myrteza

Dr Adem Mustafa

Dr Sasbrije Taipi

Dr Olivera Poček

Dr Suada Ćeranić

Ime i prezime sestre / tehničara

Zire Holaj

Sahahate Mehmedović

File Gazivoda

Špresa Hodžić

Elzana Cucović

Melissa Vasović

Sabahete Mustafa

Sulejmani Fadile

Allaj Nailj