Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h 
Izabrani doktor za djecu, kontakt telefon:

Pedijatrija: +38267147319

Ime i prezime doktora

Dr Pavle Marniković

Dr Srećko Hajduković

Dr Vlora Kurti

Ime i prezime sestre / tehničara

Magdalena Kočović

Milijala Kasalica

Drita Išmić