Orari i punës së mjekut të zgjedhur është me dy ndërrime nga 07h-14h dhe nga 14h-21h
Mjeku i zgjedhur për të rriturit, telefoni kontaktues:

Mjekësi e përgjithshme: +38267147320

Emri dhe mbiemri i mjekut

Dr Jasmin Hodžić

Dr Manić Dživat

Dr Isat Jakupi

Dr Mahbub Ljamović

Dr Hysni Myrteza

Dr Adem Mustafa

Dr Sasbrije Taipi

Dr Olivera Poček

Dr Suada Ćeranić

Emri dhe mbiemri i infermierit/teknikut

Zire Holaj

Sahahate Mehmedović

File Gazivoda

Špresa Hodžić

Elzana Cucović

Melissa Vasović

Sabahete Mustafa

Sulejmani Fadile

Allaj Nailj