Početna2022-11-03T14:40:40+00:00

Dom zdravlja “Ulcinj”

Dom zdravlja “Ulcinj”

Dobro došli na internet prezentaciju Doma zdravlja Ulcinj- ustanove koja brine o Vašoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Izabrani doktori za djecu
Radno vrijeme: od 07h-14h i od 14h-21h
Kontakt telefon: +38267-147-319
Izabrani doktori za odrasle
Radno vrijeme: od 07h-14h i od 14h-21h
Kontakt telefon: +38267-147-320
Izabrani doktori za žene
Radno vrijeme: od 07h-14h i od 14h-21h
Kontakt telefon:+38267-237-444
Izabrani doktori za djecu
Radno vrijeme: od 07h-14h i od 14h-21h
Kontakt telefon: +38267-147-319
Izabrani doktori za odrasle
Radno vrijeme: od 07h-14h i od 14h-21h
Kontakt telefon: +38267-147-320
Izabrani doktori za žene
Radno vrijeme: od 07h-14h i od 14h-21h
Kontakt telefon:+38267-237-444

Centri za podršku

Savjetovališta za djecu, mlade, reproduktivno zdravlje …

Centar za plućne bolesti i TBC Doma zdravlja Ulcinj.

Mikrobiološka dijagnostika Doma zdravlja Ulcinj

Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Ulcinj

Obavještenja

Poslednje novosti na našem portalu.

Go to Top