Shtëpia e Shendetit “Ulqin”

Shtëpia e Shendetit “Ulqin”

Mirësevini në web-faqen të Shtëpisë Shëndetësore të Ulqinit – institucion që kujdeset për kujdesin tuaj shëndetësor

Mjekët e zgjedhur për fëmijë
Orari i punës: 07h-14h – 14h-21h
Kontakt tel: +38267-147-319
Mjekët e zgjedhur për të rritur
Orari i punës: 07h-14h – 14h-21h
Kontakt tel: +38267-147-320
Mjekët e zgjedhur për gratë
Orari i punës: 07h-14h – 14h-21h
Kontakt tel:+38267-237-444
Mjekët e zgjedhur për fëmijë
Orari i punës: 07h-14h – 14h-21h
Kontakt tel: +38267-147-319
Mjekët e zgjedhur për të rritur
Orari i punës: 07h-14h – 14h-21h
Kontakt tel: +38267-147-320
Mjekët e zgjedhur për gratë
Orari i punës: 07h-14h – 14h-21h
Kontakt tel:+38267-237-444

Qendrat e mbështetjes

Qendrat e këshillimit për fëmijë, të rinj, shëndet riprodhues…

Qendra për sëmundje pulmonare dhe TB e Shtëpis të Shendetit në Ulqinit.

Diagnostifikimi mikrobiologjik i Shtëpisë se Shëndetit Ulqin

Diagnostifikimi mikrobiologjik i Shtëpisë se Shëndetit Ulqin

Njoftimet

Lajmet më të fundit në portalin tonë.