Građani Ulcinja se za sve informacije, te za eventualna pitanja i pojašnjenja trebaju obratiti dr Ljiljani Jovićević, specijalisti epidemiologije.
Telefon dr Jovićević je 068-891-035.